Djuren på Järvzoo

Här på Järvzoo lever djuren i en så naturlig miljö som möjligt, på sina egna villkor. Deras utrymmen är generösa och vid behov kan de gå undan för att få vara i fred. Att respektera djuren som de är och vårda de arter vi har, är självklara delar i vår verksamhet.

Däggdjur

2017-06-21T16:06:39+02:00

Älg

Älgen kallas för Skogens konung och det är kanske [...]

2016-10-31T08:56:59+02:00

Varg

Vargen är ett av de mest anpassningsbara djuren som [...]

2016-10-31T14:02:18+02:00

Lodjur

Lodjuret är något av Sveriges minitiger. Ett stort kattdjur [...]

2016-12-13T09:54:03+02:00

Igelkott

Igelkottens taggar gör den unik och omisskännlig. Taggarna är [...]

Fåglar

2016-10-31T14:15:55+02:00

Tornfalk

Tornfalken minskade kraftigt på grund av miljögifter på 1960-talet [...]

2016-11-01T10:33:39+02:00

Berguv

Berguven är världens största uggla. Dess klangfulla hoande var [...]

Insekter

Till bords med vargen 

Ta del av rovdjurens lunch.

Nära till allt 

Hotellet som ligger nära allting. Skidåkning, cykling och Järvzoo. LÄS MER HÄR.

Varghotellet 

Från samtliga hotellrum har du utsikt över varghägnet genom stora panoramafönster. BOKA HÄR.