Pärluggla

2016-11-01T13:56:09+02:00

Pärlugglan är mest aktiv på natten och lever ett undanskymt liv i skogen men den är troligen den vanligaste ugglearten i vårt land. Visste du att... • Det händer då och då att honan lämnar hanen för att byta partner. Hanen får då ensam föda upp ungarna. En hane kan också ha flera honor [...]

Sparvuggla

2016-12-13T10:34:42+02:00

Sparvugglan är en mycket liten uggla, inte större än en stare. Tillsammans med kattuggla och pärluggla är det en av Sveriges vanligaste ugglearter. Visste du att... • Sparvugglan delas upp i två underarter, en variant som är den som finns ibland annat Skandinavien och Europa och en annan variant som finns österut i Sibirien, [...]

Vitryggig hackspett

2016-12-13T10:00:16+02:00

Den vitryggiga hackspetten favoritmat är insekter som lever i döda träd. Numera är marker med sådana träd mycket ovanliga och den vitryggiga hackspetten har minskat kraftigt. Från att ha varit spridd över nästan hela landet finns numera bara kvar i några små spillror. Visste du att... • Områden där mer än 25% av trädvolymen [...]

Hornuggla

2016-11-01T14:02:19+02:00

Hornugglan är mest aktiv i skymning och gryning och då man kan få se den jaga över öppna odlingslandskap där det finns närliggande skogsdungar och myrmarker. När den jagar flyger den bara någon meter över marken och knäpper med näbben för att skrämma upp bytet som den lokaliserar med hörseln. Dagtid sitter hornugglan ofta [...]

Hökuggla

2016-12-13T10:12:23+02:00

Hökugglan har fått sitt namn genom att den påminner om en hök med sitt tvärrandiga bröst, långa stjärt och smalare vingar. Visste du att... • Namnet användes första gången 1824, medan den tidigare kring 1807 kallades arten för sparvhök-uggla. Hökugglans hotstatus i norden Lifskraftig Nära hotad Sårbar Starkt hotad [...]

Slaguggla

2016-11-01T10:56:36+02:00

Slagugglan är en fågel som mycket ogärna lämnar sitt revir. På vintern kan man höra hanens revirrop. ”vó-ho…vo-ho-ho-vó-ho”. Ett annat läte är det som kallas för trollhunden. Ett slags skällande läte som kan förväxlas med en hunds ståndskall. Visste du att... • Kan häcka vid ett års ålder men väntar ofta till 3-4 år. [...]

Tornfalk

2016-10-31T14:15:55+02:00

Tornfalken minskade kraftigt på grund av miljögifter på 1960-talet men idag har stammen återhämtat sig. Tornfalken är en fågel som hör till de öppna landskapstyperna, åkrar, ängar och myrmarker. Numera ses den ofta i städernas utkanter och längs bilvägar spanandes efter byten. Visste du att... • Genom att bevara gamla lador eller trädöar ute [...]

Kungsörn

2016-11-01T09:49:35+02:00

Med sitt imponerande vingspann på över 2 meter är kungsörnen en av Sveriges allra största fåglar. Bara havsörnen kommer upp i samma storlek. Visste du att... • Den gotländska stammen ökat från ett 10-tal par på 1970-talet till cirka 50 par. Därmed är Gotland ett av de örntätaste områdena i världen. • Under perioden [...]

Kattuggla

2016-11-01T13:28:26+02:00

Kattugglan är en mycket nattaktiv uggla som på dagtid helst sitter tätt mot stammen på en tät gran. Kattugglans läte är det hoande som de flesta människor härmar när de ska låta som en uggla. Visst du att... • Högsta kända åldern i det vilda är 18 år, men kan leva upp till 27 [...]

Berguv

2016-11-01T10:33:39+02:00

Berguven är världens största uggla. Dess klangfulla hoande var förr ett vanligt läte i stora delar av Sverige men i mitten på 1900-talet minskade antalet dramatiskt. Miljögifter, minskad mängd boplatser och förföljelse anses vara orsakerna. Efter utplantering av 1000-tals uvar är berguven nu tillbaka. Visste du att... • Tack vare bevarandeprojekt anses berguven vara [...]