Skogsren

2016-11-01T14:32:45+02:00

Renen är släkt med andra hjortdjur, så som älg, kronhjort och rådjur. Renen är det enda hjortdjuret där både honan och hanen har horn. Renen är också det enda hjortdjur som vi människor har tämjt. I Sverige finns idag inga vilda renar kvar, men den tama varianten betar fritt i landets norra delar. Visste [...]

Älg

2017-06-21T16:06:39+02:00

Älgen kallas för Skogens konung och det är kanske inte så konstigt eftersom det är vårt lands absolut största djur - och dessutom det i särklass största hjortdjuret i hela världen. Tjurarnas imponerande kronor bidrar säkert också till namnet. Vi har jagat älgen i urminnes tider och den har blivit något av en nationalsymbol [...]

Varg

2016-10-31T08:56:59+02:00

Vargen är ett av de mest anpassningsbara djuren som finns i hela världen, och kanske är det därför som just de blivit en av människans mest allierade tamdjur. Det som utmärker vargen bland de stora rovdjuren är deras flockliv och många känner till varggruppens kommunikation –  ylandet. Här i Sverige väcker vargen mycket känslor [...]

Rödräv

2017-01-10T09:14:03+02:00

Rödräven är ett hunddjur som har en mycket vidsträckt utbredning över norra halvklotet. I Sverige förekommer den i allt från de nordligaste vildmarkerna till villaträdgården i söder. Detta beror säkert delvis på dess stora förmåga att utnyttja olika sorters föda. ”Slug som en räv” är ett känt ordspråk i Sverige. Och visst är räven [...]

Tamren

2016-10-31T13:06:53+02:00

Renen har alltid varit en central del i den samiska kulturen. Från början jagades vilda renar, men så småningom tämjdes renen och användes i självhushållande syfte. I modern tid har tamrensskötseln utvecklats till en näring med fokus på köttproduktion, men renen utgör fortfarande en viktig del av den samiska kulturen. Tamrenens hotstatus i [...]

Rådjur

2016-10-31T13:12:52+02:00

Rådjuret är det minsta av våra hjortdjur. Pälsen är ofta rödbrun under sommarhalvåret och gråbrun under vinterhalvåret. Rådjuret har ett vitt område baktill som brukar kallas akterspegel. Visste du att... • Rådjuret har ett välutvecklat smaksinne eftersom de är beroende av ett högt näringsinnehåll hos födan och därför betar utvalda blad, skott och kvistar. [...]

Myskoxe

2016-10-31T13:27:47+02:00

Myskoxarna är de sista av de stora istidsdjuren. De levde tillsammans med mammutar och ullhåriga noshörningar under den senaste istiden, bl. a. i vårt land. Mammutar och ullhåriga noshörningar är utdöda sedan länge, medan myskoxarna lever kvar i de karga och kalla tundraområdena längst i norr. Visste du att… • För att stärka den [...]

Lodjur

2016-10-31T14:02:18+02:00

Lodjuret är något av Sveriges minitiger. Ett stort kattdjur som kan röra sig mycket tyst och en god spurtare. Lodjuret är också ett av Sveriges mest omtyckta djur. I alla fall om man ska tro de omröstningar som gjorts då och då. Visste du att... • Lodjuret kan spinna precis som våra tama katter. [...]

Igelkott

2016-12-13T09:54:03+02:00

Igelkottens taggar gör den unik och omisskännlig. Taggarna är omvandlade hårstrån och inget annat djur i Sverige har en sådan anpassning. Men något nytt påfund är det inte för igelkotten är ett riktigt urtidsjdur som funnits i 65 miljoner år. Visste du att… • I gamla tider sas det att igelkotten var björnens enda [...]

Järv

2017-07-21T22:15:25+02:00

Järven räknas till ett av de fem stora rovdjuren men den diskuteras långt ifrån lika ofta som de övriga. När den väl nämns är det dock ofta i ordalagen av att den är glupsk och aggressiv. Det är förstås bara en myt, och sanningen är att järven är främst en asätare som gärna äter [...]