Project Description

Tornfalken minskade kraftigt på grund av miljögifter på 1960-talet men idag har stammen återhämtat sig. Tornfalken är en fågel som hör till de öppna landskapstyperna, åkrar, ängar och myrmarker. Numera ses den ofta i städernas utkanter och längs bilvägar spanandes efter byten.

Visste du att…
Genom att bevara gamla lador eller trädöar ute på fält kan man gynna tornfalken.

Tornfalkens hotstatus i norden

Utseende
Huvud, nacke och stjärt är hos honorna och de unga fåglarna rödbruna och randiga medan hanen har en gråblå ton. Tornfalken är cirka 35 cm lång och har ett vingspann på upp till 80 cm. Hanen är mindre än honan. Man kan ofta se dem ryttla, det vill säga stå stilla i luften, för att spana efter ett lämpligt byte.

Levnadssätt
Tornfalken lever i par, men honan ruvar äggen själv. En kull innehåller ofta 3-6 ägg och äggen ruvas i knappt 30 dagar. Den första månaden tillbringar ungarna i boet. Efter ytterligare en månad är de självständiga. Tornfalken bygger inga egna bon utan tar över gamla risbon från andra fåglar eller lägger äggen på klipphyllor, ihåliga träd och byggnader.

Föda
Främst gnagare, men även insekter, groddjur, fåglar och fågelungar.

Tornfalken i Sverige
Häckar i hela landet förutom på Gotland. Vissa stannar över vintern, medan andra flyttar till varmare lände. Tornfalken var vanlig förr men på grund av miljögifter minskade den på 1960-talet. Nu har stammen ökat igen och den senaste uppskattningen ger en siffra på 13 000 häckande par.

Läs mer om våra djur