Project Description

Sparvugglan är en mycket liten uggla, inte större än en stare. Tillsammans med kattuggla och pärluggla är det en av Sveriges vanligaste ugglearter.

Visste du att…
Sparvugglan delas upp i två underarter, en variant som är den som finns ibland annat Skandinavien och Europa och en annan variant som finns österut i Sibirien, Asien och Mongoliet.

Sparvugglans hotstatus i norden

Utseende
Sparvugglan har ett vingspann på endast 32-39 cm. Ryggen är gråbrunmed vita prickar och undersidan är vit med bruna streck och prickar.

Levnadssätt
De lever i par, men honan ruvar äggen själv. En kull innehåller 3-8 ägg som läggs i april-maj. Ungarna är flygfärdiga vid cirka en månaders ålder. Boet är ett bohål i ett träd, gärna ett hål som en hackspett har gjort i ett gammalt träd. De häckar därför gärna i områden med gammal granskog med lövinslag.

Föda
Smågnagare och fåglar upp till sin egen storlek.

Sparvugglan i Sverige
Sparvugglan häckar i hela landet förutom på Öland och Gotland, i fjällen och fjällnära skogar och är en av Sveriges vanligaste ugglor.

Läs mer om våra djur