Project Description

Slagugglan är en fågel som mycket ogärna lämnar sitt revir. På vintern kan man höra hanens revirrop. ”vó-ho…vo-ho-ho-vó-ho”. Ett annat läte är det som kallas för trollhunden. Ett slags skällande läte som kan förväxlas med en hunds ståndskall.

Visste du att…
Kan häcka vid ett års ålder men väntar ofta till 3-4 år.
Slagugglan brukar beskrivas som en fågel som kan bete sig aggressivt när dess ungar lämnar boet och kan då ibland attackera närgångna människor.

Slagugglans hotstatus i norden

Utseende
Slagugglan är gråbrunbeige, med mörk längsstreckning på bröst och mage. Den påminner om kattugglan, men har mörka ögon och gul näbb. Slagugglan har ett vingspann på upp till 134 cm.

Levnadssätt
De lever i par, men honan ruvar äggen själv. En kull innehåller 1-6 ägg. Hanen skaffar föda åt honan och ungarna den första tiden. Ungarna lämnar boet redan innan de kan flyga vid 4-5 veckors ålder. Flygfärdiga är de ett par veckor senare och de lämnar sina föräldrars revir vid 2-3 månaders ålder. Slagugglan föredrar att ha sitt bo i gamla högstubbar eller i gamla rovfågelbon, men kan också välja att häcka i holkar om sådana finns. De gamla fåglarna är mycket stationära.

Föda
Slagugglan äter mest smågnagare, främst vatten- och åkersork, men även av groddjur, näbbmöss och fåglar.

Slagugglan i Sverige
Slagugglan finns i den mellersta och norra delen av Sverige men inte i fjällregionen. Ur ett längre tidsperspektiv på 30 år har beståndet ökat med 10-40 % och idag anses stammen vara stabil, men slagugglan kan missgynnas på sikt av det konventionella skogsbruket då avverkningsmetoden gör att antalet lämpliga häckningsstubbar minskar.
Det konventionella skogsbrukets lämnar få lämpliga boplatser i form av rötade stammar som kan bilda “skorstenar“ eller större hål i samband med kvistbrott. Lämpliga ”slagugglestubbar” kan visserligen bildas även i yngre skogar om träd där spillkråkor gjort bon knäcks av vinden i höjd med bohålsöppningen, men i allmänhet är dessa högstubbar numera i klenaste laget för att slagugglan skall bosätta sig.

Läs mer om våra djur