Project Description

Pärlugglan är mest aktiv på natten och lever ett undanskymt liv i skogen men den är troligen den vanligaste ugglearten i vårt land.

Visste du att…

Det händer då och då att honan lämnar hanen för att byta partner. Hanen får då ensam föda upp ungarna. En hane kan också ha flera honor under samma häckningssäsong.
I norra Dalarna kallas pärlugglan för harbabbla.

Pärlugglans hotstatus i norden

Utseende
Pärlugglan är relativt liten med ett vinspann på upp till 62 cm. Den har ett påfallande stort huvud och namnet kommer från de pärlfomade vita fläckarna som täcker den gråbruna ryggen och vingarna.

Levnadssätt
Häckningsperioden varar vissa år länge, från februari till juni. Ibland föds två kullar på samma säsong. Pärlugglan byter partner mellan åren, och ibland också under samma säsong. Kullen består av 3-7 ägg och boet är ett ihåligt träd, gärna ett spillkråkehål.

Föda
Pärlugglan äter smågnagare, men också andra små däggdjur och fåglar.

Pärlugglan i Sverige
Pärluggla häckar i barr- och blandskog över nästan hela landet, från nordöstra Skåne och norrut.

Läs mer om våra djur