Project Description

En myrdrottning kan bli 20 år gammal. En arbetare (steril hona) blir bara 3-4 år gammal. En myrdrottning kan producera 300 ägg per dag under sommaren. Det blir 600 000 ägg under hela hennes liv! Befruktade ägg blir honor – obefruktade ägg blir hanar. Myrdrottningen befruktas vid ett enda tillfälle och det räcker livet ut för henne. Hanen dör efter parningen.

Mytans hotstatus i norden

Myrorna ligger i dvala under vintern – i stackens ”källarvåning”, som är minst lika stor som den del man ser ovan mark. Varje klump av myror i vinterdvala kan innehålla 1000 myror – med en drottning i mitten.

Myrorna håller bladlöss som ”boskapshjordar” och ”mjölkar” dem på en söt avföring – så kallad honungsdagg. Myrorna i en stor stack kan mjölka ihop 10 kg socker på en sommar!

Myrornas fiender
På vintern, när myrorna ligger i dvala, kan gröngölingar hacka upp långa gångar ner till källarvåningen och rävar gräver och krafsar fram sovande myror så att stacken förstörs.
På sommaren kommer ofta fåglar och grävlingar och kalasar på larver och puppor (myrägg). Myrlejonen (myrlejonsländans larv) ligger nergrävd i sanden och lurar på myror som halkar ner i gropen.

Läs mer om våra djur