Project Description

Lodjuret är något av Sveriges minitiger. Ett stort kattdjur som kan röra sig mycket tyst och en god spurtare. Lodjuret är också ett av Sveriges mest omtyckta djur. I alla fall om man ska tro de omröstningar som gjorts då och då.

Visste du att…
Lodjuret kan spinna precis som våra tama katter.
Förr i tiden trodde man att lodjur kunde se genom väggar.
Lodjuret har röstats fram till Sveriges populäraste djur.

Läs mer på rovdjurscentret

Lodjurets hotstatus i norden

Utseende
Lodjuret ser ut som en stor katt fast med kort svans och med tofsar på öronen. Många lodjur är fläckiga, men det finns också de med mer enfärgad päls. Varför lodjuret har kort svans med svart topp och svarta tofsar på öronen är inte helt fastställt men det finns teorier om att det förtydligar lodjurets signaler till sina artfränder. Det finns också en teori om att den korta svansen skulle kunna vara en anpassning till ett klatt klimat då kroppsdelar som är närmre hjärtat mindre lätt drabbas av förfrysning. Ett lodjur väger upp till cirka 25 kg.

Levnadssätt
Lodjuret lever solitärt, vilket betyder att hane och hona inte lever ihop. De parar sig på vårvintern och tidig sommar föds 1-4 ungar på en skyddad plats. Honan tar själv hand om ungarna som stannar i knappt ett år innan de hittar sitt eget område att leva i.

Föda
Lodjuret lever främst av ren och rådjur, men också av mindre djur så som fåglar, möss och andra mindre däggdjur.

Lodjuret i Sverige
Lodjuret vandrade precis som de andra rovdjuren in till Skandinavien då inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan. Lodjurets vackra lena skinn har troligen alltid varit åtråvärt, och redan på 1500-talet var Sverige en stor exportör av skinn till övriga Europa. Under 1800-talet och 1900-talet blev jakten så intensiv att lodjuret till slut nästan var helt utrotad. 1928 fridlystes den för första gången men jakt tilläts återigen då stammen repat sig något varpå effekten blev att lodjuren minskade igen. Efter en ny fridlysning på 1980-talet har lodjursstammen återhämtat sig, och idag uppskattar man lodjursstammen till omkring 1000 individer. Lodjuret finns i hela landet, men de flesta finns i mellersta och norra Sverige. Lodjuret angriper ibland våra tamdjur, så som får och kor, men störst problem orsakar den dock i renskötselområdet.

Spår
Lodjurets spår är ett relativt runt spår (7-10 cm) med fyra tår som ofta saknar klomärken. Detta beror på att de kan dra in sina klor. Spillningen innehåller ofta hår efter bytesdjur. Ibland,  men långt i från alltid, täcker lodjuret över sin spillning.

Läs mer om våra djur