Project Description

Kattugglan är en mycket nattaktiv uggla som på dagtid helst sitter tätt mot stammen på en tät gran. Kattugglans läte är det hoande som de flesta människor härmar när de ska låta som en uggla.

Visst du att…
Högsta kända åldern i det vilda är 18 år, men kan leva upp till 27 år i fångenskap.
Enligt gammal svensk folktro bebådar kattugglans läte väderskifte, eller dödsfall om den nattetid skriker i närheten av bostadshus.

Kattugglans hotstatus i norden

Utseende
Kattugglan har en blek undersida med mörka strimmor, och ovansidan är antingen brun eller grå. Kattugglan har ett vingspann på upp till 104 cm.

Socialt
De lever i ofta livslångapar, men honan ruvar äggen själv. En kull innehåller 2-6 ägg. Hanen skaffar föda åt honan och ungarna den första tiden. Ungarna lämnar boet redan innan de kan flyga vid cirka en månaders ålder. Flygfärdiga är de ett par veckor senare och de lämnar sina föräldrars revir vid 3 månaders ålder. Precis som slagugglan är kattugglan mycket stationär i sina revir även utanför häckningsperioden. Boet är ett bohål i ett träd, eller holk där det finns.

Föda
Kattugglan äter allt möjligt. Smågnagare och fåglar är vanligast, men den tar också grodor, ödlor, insekter och maskar.

Kattugglan i Sverige
Kattugglan häckar i löv- och blandskog från Skåne till Norrlandsgränsen samt i Gästrikland, Hälsingland och södra Medelpad. Den häckar ofta i människors närhet, i parker, trädgårdar eller andra ställen där stora träd finns. Kattugglan är en av Sveriges vanligaste ugglor. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning.

Läs mer om våra djur