Project Description

Hornugglan är mest aktiv i skymning och gryning och då man kan få se den jaga över öppna odlingslandskap där det finns närliggande skogsdungar och myrmarker. När den jagar flyger den bara någon meter över marken och knäpper med näbben för att skrämma upp bytet som den lokaliserar med hörseln. Dagtid sitter hornugglan ofta gömd i ett träd i skogen.

Visste du att…
Förr i tiden kallades hornugglan för “skogsuv”, vilket berodde på att hornugglan liksom berguvar har långa örontofsar.

Hornugglans hotstatus i norden

Utseende
Hornugglan har långa örontofsar som kan riktas uppåt. Den är brunspräcklig med vertikala mörkare sträck. Bröst och buk gulaktiga. Det är en mellanstor uggla med ett vingspann på ca 1 meter.

Levnadssätt
Hornugglan lever i par men honan ruvar de 3-5 äggen själva i 25-30 dagar. Ungarna, som lämnar boet innan de kan flyga, tas om hand av båda föräldrarna. Hornugglan använder gamla fågelbon efter t.ex. skata eller kråka.

Föda
I huvudsak smågnagare.

Hornugglan i Sverige
Hornuggla häckar huvudsakligen i anslutning till odlad mark. Den förekommer i större delen av landet utom i Pite lappmark till Torne lappmark. Antalet reproduktiva individer skattas till 17 200 (5 200 – 30 000).

Läs mer om våra djur