Project Description

Hökugglan har fått sitt namn genom att den påminner om en hök med sitt tvärrandiga bröst, långa stjärt och smalare vingar.

Visste du att…
Namnet användes första gången 1824, medan den tidigare kring 1807 kallades arten för sparvhök-uggla.

Hökugglans hotstatus i norden

Utseende
Hökugglan är en medelstor uggla med lång stjärt och vingar vilket gör att den liknar mer en hök än övriga ugglor. Ovansidan är brungrå med vita fläckar och undersidan vit med mörka tvärgående strimmor.

Levnadssätt
Hökugglan lever i par men honan ruvar själv de 3-10 äggen medan hanen jagar och håller effektiv vakt. Boet görs gärna i ett trädhål eller äldre risbon, möjligen en holk. Ungarna lämnar boet efter en tid men familjen håller ihop länge och ännu långt fram på sensommaren hörs de unga ugglorna tigga mat.

Föda
Sorkar, lämlar och fåglar.

Hökugglan i Sverige
Huvuddelen av landets hökugglor häckar i Norrlands skogsland. De håller gärna till i tät barr- eller blandskog som ligger i anslutning till lämpliga jaktmarker, tex myrar, mossar eller kalhyggen. Antalet häckande par i landet varierar beroende på gnagartillgången, men man uppskattar antalet till mellan 2 000 – 6 000 par.

Läs mer om våra djur