Project Description

Fjällugglan är en mycket unik uggla med sin vita färg. Som namnet antyder är den starkt knuten till fjällvärlden, och här i Sverige dyker den bara upp om tillgången på mat är god.

Visste du att…
Harry Potters uggla heter Hedwig. I filmen spelas Hedwig av en hane vilket kan ses på fjäderdräkten som har svarta prickar.
Fjällugglan är en dagaktiv fågel.
Vissa fjällugglepar är mycket störningskänsliga under äggläggnings- och ruvningsperioden och kan lämna boet med en störningskälla på ett avstånd av 200–500 m. Långvarigt besök i ett fjällugglerevir under ruvningstid kan därför lätt spoliera häckningen.
Under gnagaråret 1978 häckade flera hundra par i Väster- och Norrbottens fjällvärld, 1981 rapporterades fem häckningar.

Fjällugglans hotstatus i norden

Utseende
Fjällugglan är vit med svarta prickar, men äldre hanar är nästan helt vita. Honan har fler svarta prickar än hanen.

Levnadssätt
De lever i par, men honan ruvar äggen själv. En kull innehåller 3-14 ägg och äggen ruvas i enbart av honan. Äggen läggs i olika omgångar och därför kommer de också kläckas vid olika tillfällen och ungarna är olika stora. Ungarna är flygfärdiga vid 2 månaders ålder och några veckor senare är de självständiga. Boet är en grund grop på marken, ofta på en upphöjnad.

Föda
Fjällugglan äter främst smågnagare, men också fåglar, harar, ripor och änder.

Fjällugglan i Sverige
Fjällugglan finns inte i Sverige året om utan häckar bara i landet vissa år då födotillgången är god. Den förflyttar sig mycket långa sträckor i sökandet efter häckningslokaler med hög lämmeltillgång, t.ex. mellan Skandinavien-Sibirien och Sibirien-Nordamerika och tvärtom.
Den europeiska populationen, inklusive Grönland, antas variera mellan 1400–5500 par med tyngdpunkten i norra Ryssland (1300–4500 par) och på Grönland (50–1000 par). Observationer pekar på att världspopulationen av arten kan vara mindre än man tidigare trott och den globala uppvärmningen förväntas leda till ytterligare instabilitet i de arktiska miljöerna. Artdatabanken anser att kombinationen av ett litet antal individer och oregelbunden/låg förekomst av goda häckningsvillkor är förhållanden som kan leda till att fjällugglebeståndet når kritiskt låg nivå p.g.a. minskad nyrekrytering.

Läs mer om våra djur