Project Description

Få djur har en sådan stor plats i sagor, myter och legender som björnen. Björnen är det största rovdjuret som finns i Sverige – men alla björnar blir inte speciellt stora. En liten björnhona kan väga 60 kg, men en stor björnhane kan å andra sidan väga 300 kg. Trots att björnen räknas till gruppen rovdjur äter de mest vegetabilier och intag av extremt stora mängder bär är det som gör att den kan äta sig riktigt fet innan den lägger sig för att sova hela vintern.

Visste du att…
Björnen sover i nästan ett halvår, men den ligger inte i dvala. En björn som sover går alltså att väcka.
Björnangrepp på människor är ovanligt, men om du hamnar väldigt nära kan de välja att stanna och försvara sig.
Den vanligaste dödsorsaken hos björnungar är att de blir dödade av främmande björnhannar.

Björnens hotstatus i norden

Utseende
Björnen är svår att blanda ihop med andra nordiska djur. Färgen varierar från ljust brun till mörkbrun, nästan svart. Brunbjörnen är släkt med andra björnarter så som panda, isbjörn och svartbjörn. En björn väger 60-350 kg.

Levnadssätt
Björnen lever solitärt, vilket betyder att hane och hona inte lever ihop. De parar sig på sommaren och sedan föds 1-4 ungar på vintern i idet. Honan tar själv hand om ungarna som stannar i ett eller ett par år med honan. När ungarna föds är de små som ekorrar, blinda och döva, men de får fet mjölk av sin mamma och de växer snabbt.

Föda
Björnen är ett rovdjur men hälften av dess föda består av växter och bär. En fjärdedel består av kött, oftast älg- eller renkalvar, och en fjärdedel består av myror och larver. Det är sockret, och energin, i bären som gör att de kan äta sig feta innan de lägger sig för att sova. På vintern äter och dricker björnen inget alls, utan lever på de energireserv som de har skapat. Under denna period kissar och bajsar de inte heller.

Björnen i Sverige
Människan har alltid fascinerats av björnen och de flesta av oss nu levande människor har vuxit upp med en nalle i sängen. Tilltalsnamnet Björn och många ortnamn vittnar om att björnen har funnits i länge vår historia. I den samiska kulturen har björnen setts som helig och efter en lyckad björnjakt hedrades björnen genom en stor fest och en speciell ”begravningsritual”. Uttrycket ”stark som en björn” visar på vår respekt för djurets styrka – en styrka som man förr i tiden trodde att den som lyckades döda en björn nedärvde. Människan har troligen också alltid jagat björnen, dels för köttets skull men också för pälsens skull. Björnjakt skedde länge med spjut, men senare kom fällor, gevär och gift också att användas. Under 1800-talet och början av 1900-talet blev jakten så intensiv att björnen till slut nästan var helt utrotad. 1928 fridlystes den och den har sedan dess ökat. I dag uppskattar man björnstammen till nära 3000 individer. Björnens utbredningsområde är mellersta och norra Sverige.

Björnen angriper ibland våra tamdjur, så som får och kor. De kan också göra skada på biodlingar och gröda. Störst problem orsakar den dock i renskötselområdet där den i vissa samebyar tar en stor andel av renkalvarna varje år. Men björnen för också med sig möjligheter! Vår fascination för björnar är stor och många, både svenska och utländska, turister besöker björngömslen där de kan tillbringa natten och spänt invänta björnar som kan fotas och ge oförglömliga naturupplevelser. Idag bedrivs en hel del forskning på björn. Dels bedrivs forskning om björnen som art och hur den påverkar oss människor, men också forskning om hur björnen fungerar fysiologiskt. Hur björnen kan ligga stilla utan att få liggsår, hur den kan äta sig fet utan att få hjärt- och kärlsjukdomar eller varför den inte får skört skelett under vintersömnen är sådant som intresserar människan att veta – och det är något som skulle kunna appliceras i sjukvården.

Spår
Björnen lämnar efter sig rejäla spår med fem tydliga tår. Bakfoten är större än framfoten. Andra spår efter björnar är rivmärken i träd, upprivna myrstackar och spillningen som under hösten innehåller stora mängder bär.

Läs mer om björnen på Rovdjurscentret.

Läs mer om våra djur