Project Description

Berguven är världens största uggla. Dess klangfulla hoande var förr ett vanligt läte i stora delar av Sverige men i mitten på 1900-talet minskade antalet dramatiskt. Miljögifter, minskad mängd boplatser och förföljelse anses vara orsakerna. Efter utplantering av 1000-tals uvar är berguven nu tillbaka.

Visste du att…
Tack vare bevarandeprojekt anses berguven vara räddad.
Beruvens läte kan låta över 4 km.
En berguv kan leva upp till 30 år.
Trots sin storlek väger en berguv inte mer än 2-3 kg.

Berguvens hotstatus i norden

Utseende
Berguven är världens största uggla. Förutom storleken känns den igen på de markanta örontofsarna och de oranga ögonen. Honan är större än hanen. De största berguvarna har ett vingspann på upp till 180 cm. Grundfärg undertill gulbrun med mörka längsgående streck, medan ovansidan är mörkare brun med grova fläckar och fin tvärvattring i svart.

Socialt
Berguvar lever vanligtvis i livslånga par, men honan ruvar äggen själv medan hanen jagar. En kull innehåller 1-6 ägg. Ungarna är flygfärdiga vid 2 månaders ålder men de är inte självständiga förrän efter 25 veckor. Boet ligger ofta på en klippavsats men också i gamla bon efter andra rovfåglar och ibland också på plan mark, en rotvälta eller på byggnader. Berguven har en mycket långt utdragen häckning, från slutet av februari ända bort mot början av september, då ungarna först vid denna tid lämnar kläckningsplatsen och föräldrarna.

Föda
Berguven äter alla möjliga mindre djur och också fåglar. Ett tecken på att vår uvstam annars till ganska stor del lever i viss näringsbrist är att ”sophögsuvarna” uppvisar hög reproduktionsförmåga med ofta 3, t.o.m. 4 ungar i boet, mot bara 1–2 i de flesta andra bon.

Berguven i Sverige
Från att ha varit en art som funnits utbredd över stora delar av Europa återstod i mitten av 1900-talet, både på kontinenten och i Sverige, endast isolerade mindre restpopulationer kvar. Minskningen berodde till stor del på spridningen av miljögifter, framför allt kvicksilver vid betning av utsäde, men också från förföljelse och jakt. För att rädda stammen har avel och utsläpp av uvar skett inom flera områden i Sverige, vilket Järvzoo varit delaktig i. Fram till millenniumskiftet hade 3381 uvar släppts ut från olika parker. Idag är berguven tillbaka i stabila stammar men utplantering sker fortfarande.  Berguv har sett över en 30 år period ökat med 120-150 %, men har nu återigen en minskande trend. Resultat från en riksinventering 2008-2009 gav en siffra på 475 besatta boplatser.

Läs mer om våra djur