Live från Järvzoo 2019-01-18T10:49:31+00:00

Här ska det ligga en text som förklarar vem nallen på filmen är.

Få djur har en sådan stor plats i sagor, myter och legender som björnen. Björnen är det största rovdjuret som finns i Sverige – men alla björnar blir inte speciellt stora. En liten björnhona kan väga 60 kg, men en stor björnhane kan å andra sidan väga 300 kg. Trots att björnen räknas till gruppen rovdjur äter de mest vegetabilier och intag av extremt stora mängder bär är det som gör att den kan äta sig riktigt fet innan den lägger sig för att sova hela vintern.

Visste du att…
• Björnen sover i nästan ett halvår, men den ligger inte i dvala. En björn som sover går alltså att väcka.
• Björnangrepp på människor är ovanligt, men om du hamnar väldigt nära kan de välja att stanna och försvara sig.
• Den vanligaste dödsorsaken hos björnungar är att de blir dödade av främmande björnhanna

Här ska det ligga en text som förkarar vad det är för djur vi ser på filmen.

Myskoxarna är de sista av de stora istidsdjuren. De levde tillsammans med mammutar och ullhåriga noshörningar under den senaste istiden, bl. a. i vårt land. Mammutar och ullhåriga noshörningar är utdöda sedan länge, medan myskoxarna lever kvar i de karga och kalla tundraområdena längst i norr.

Visste du att…
• För att stärka den genetiska basen i myskoxstammen har utplantering av individer från djurparker till det vilda skett. Järvzoo har varit delaktiga i sådan utplantering.
• En ungtjur på vandring hamnade en gång ända nere i Färila i Hälsingland, där den sövdes och flyttades tillbaka till västra Härjedalen.
• Myskoxen luktar inte mysk, och namnet är på så vis missvisande, men myskoxen har däremot doftkörtlar som sitter framför/nedanför ögonen. Dessa körtlar sväller kraftigt under brunsten och avger ett sekret som luktar starkt (men inte av mysk).
• En vuxen myskoxe kan fälla 2,5 kg bottenull. Ett halvt kilo som spinns till 40-fibrig tråd skulle räcka till en 40 km lång tråd!
• Myskoxar är fridsamma djur men blir de irriterade och går till anfall kan de vara livsfarliga. Man ska helst inte gå närmre än 200 meter myskoxar.

2112, 2016

Andra inlägget som ett test

Bnkjasnfjdnaösdflönas

asdfjasökjg

Upptäck våra djur 

Att respektera djuren som de är och vårda de arter vi har, är självklara delar i vår verksamhet.

2112, 2016

Första inlägget som ett test

Myskoxarna är de sista av de stora istidsdjuren. De levde tillsammans med mammutar och ullhåriga noshörningar under den senaste istiden, bl. a. i vårt land. Mammutar och ullhåriga noshörningar är utdöda sedan länge, medan myskoxarna lever kvar i de karga och kalla tundraområdena längst i norr.

Visste du att…
• För att stärka den genetiska basen i myskoxstammen har utplantering av individer från djurparker till det vilda skett. Järvzoo har varit delaktiga i sådan utplantering.
• En ungtjur på vandring hamnade en gång ända nere i Färila i Hälsingland, där den sövdes och flyttades tillbaka till västra Härjedalen.
• Myskoxen luktar inte mysk, och namnet är på så vis missvisande, men myskoxen har däremot doftkörtlar som sitter framför/nedanför ögonen. Dessa körtlar sväller kraftigt under brunsten och avger ett sekret som luktar starkt (men inte av mysk).
• En vuxen myskoxe kan fälla 2,5 kg bottenull. Ett halvt kilo som spinns till 40-fibrig tråd skulle räcka till en 40 km lång tråd!
• Myskoxar är fridsamma djur men blir de irriterade och går till anfall kan de vara livsfarliga. Man ska helst inte gå närmre än 200 meter myskoxar.

X