Skogsren

2016-11-01T14:32:45+00:00

Renen är släkt med andra hjortdjur, så som älg, kronhjort och rådjur. Renen är det enda hjortdjuret där både honan och hanen har horn. Renen är också det enda hjortdjur som vi människor har tämjt. I Sverige finns idag inga vilda renar kvar, men den tama varianten betar fritt i landets norra delar. Visste [...]

Pärluggla

2016-11-01T13:56:09+00:00

Pärlugglan är mest aktiv på natten och lever ett undanskymt liv i skogen men den är troligen den vanligaste ugglearten i vårt land. Visste du att... • Det händer då och då att honan lämnar hanen för att byta partner. Hanen får då ensam föda upp ungarna. En hane kan också ha flera honor [...]

Sparvuggla

2016-12-13T10:34:42+00:00

Sparvugglan är en mycket liten uggla, inte större än en stare. Tillsammans med kattuggla och pärluggla är det en av Sveriges vanligaste ugglearter. Visste du att... • Sparvugglan delas upp i två underarter, en variant som är den som finns ibland annat Skandinavien och Europa och en annan variant som finns österut i Sibirien, [...]

Vitryggig hackspett

2016-12-13T10:00:16+00:00

Den vitryggiga hackspetten favoritmat är insekter som lever i döda träd. Numera är marker med sådana träd mycket ovanliga och den vitryggiga hackspetten har minskat kraftigt. Från att ha varit spridd över nästan hela landet finns numera bara kvar i några små spillror. Visste du att... • Områden där mer än 25% av trädvolymen [...]

Hornuggla

2016-11-01T14:02:19+00:00

Hornugglan är mest aktiv i skymning och gryning och då man kan få se den jaga över öppna odlingslandskap där det finns närliggande skogsdungar och myrmarker. När den jagar flyger den bara någon meter över marken och knäpper med näbben för att skrämma upp bytet som den lokaliserar med hörseln. Dagtid sitter hornugglan ofta [...]

Hökuggla

2016-12-13T10:12:23+00:00

Hökugglan har fått sitt namn genom att den påminner om en hök med sitt tvärrandiga bröst, långa stjärt och smalare vingar. Visste du att... • Namnet användes första gången 1824, medan den tidigare kring 1807 kallades arten för sparvhök-uggla. Hökugglans hotstatus i norden Lifskraftig Nära hotad Sårbar Starkt hotad [...]

Myror

2016-12-13T10:40:59+00:00

En myrdrottning kan bli 20 år gammal. En arbetare (steril hona) blir bara 3-4 år gammal. En myrdrottning kan producera 300 ägg per dag under sommaren. Det blir 600 000 ägg under hela hennes liv! Befruktade ägg blir honor – obefruktade ägg blir hanar. Myrdrottningen befruktas vid ett enda tillfälle och det räcker livet [...]

Älg

2017-06-21T16:06:39+00:00

Älgen kallas för Skogens konung och det är kanske inte så konstigt eftersom det är vårt lands absolut största djur - och dessutom det i särklass största hjortdjuret i hela världen. Tjurarnas imponerande kronor bidrar säkert också till namnet. Vi har jagat älgen i urminnes tider och den har blivit något av en nationalsymbol [...]

Varg

2016-10-31T08:56:59+00:00

Vargen är ett av de mest anpassningsbara djuren som finns i hela världen, och kanske är det därför som just de blivit en av människans mest allierade tamdjur. Det som utmärker vargen bland de stora rovdjuren är deras flockliv och många känner till varggruppens kommunikation –  ylandet. Här i Sverige väcker vargen mycket känslor [...]

Rödräv

2017-01-10T09:14:03+00:00

Rödräven är ett hunddjur som har en mycket vidsträckt utbredning över norra halvklotet. I Sverige förekommer den i allt från de nordligaste vildmarkerna till villaträdgården i söder. Detta beror säkert delvis på dess stora förmåga att utnyttja olika sorters föda. ”Slug som en räv” är ett känt ordspråk i Sverige. Och visst är räven [...]